<![CDATA[爱恋动漫BT下载]]> http://kisssub.org Thu, 26 Apr 2018 00:15:29 +0800 zh-cn MioBT RSS Generator MioBT <![CDATA[【HKACG x 光之园字幕组】★十月新番【学园帅哥_Gakuen Handsome】[12][繁体][720P][MP4]]]> http://kisssub.org/show-5d41554fac19755db81f1529b4cd5d8fee75cddd.html

欢迎加入光之园字幕组,qq184147258

链接:http://pan.baidu.com/s/1bph4gxT 密码:yqad

]]>
http://kisssub.org/show-5d41554fac19755db81f1529b4cd5d8fee75cddd.html Wed, 21 Dec 2016 20:02:32 +0800
<![CDATA[【HKACG x 光之园字幕组】★十月新番【学园帅哥_Gakuen Handsome】[11][繁体][720P][MP4]]]> http://kisssub.org/show-c3207e76435c19406161772a20af5cb241603639.html

欢迎加入光之园字幕组,qq184147258

链接:http://pan.baidu.com/s/1bph4gxT 密码:yqad

]]>
http://kisssub.org/show-c3207e76435c19406161772a20af5cb241603639.html Tue, 13 Dec 2016 19:19:51 +0800
<![CDATA[【HKACG x 光之园字幕组】★十月新番【学园帅哥_Gakuen Handsome】[10][繁体][720P][MP4]]]> http://kisssub.org/show-22ff67e5b4dfa80a34b4d838795cf702ba5017a8.html

 欢迎加入光之园字幕组,qq184147258

链接:http://pan.baidu.com/s/1bph4gxT 密码:yqad

]]>
http://kisssub.org/show-22ff67e5b4dfa80a34b4d838795cf702ba5017a8.html Tue, 06 Dec 2016 21:01:24 +0800
<![CDATA[【HKACG x 光之园字幕组】★十月新番【学园帅哥_Gakuen Handsome】[09][简体][720P][MP4]]]> http://kisssub.org/show-72ddfd871d6a18377b68d10fae5f541f75313aa9.html

 欢迎加入光之园字幕组,qq184147258

链接:http://pan.baidu.com/s/1eSJXiLG 密码:7kx7

 


]]>
http://kisssub.org/show-72ddfd871d6a18377b68d10fae5f541f75313aa9.html Tue, 29 Nov 2016 21:10:33 +0800
<![CDATA[【HKACG x 光之园字幕组】★十月新番【学园帅哥_Gakuen Handsome】[09][繁体][720P][MP4]]]> http://kisssub.org/show-d2879dcc4f5c219607707e68abf27517ea62e9bf.html

 欢迎加入光之园字幕组,qq184147258

链接:http://pan.baidu.com/s/1eSJXiLG 密码:7kx7


]]>
http://kisssub.org/show-d2879dcc4f5c219607707e68abf27517ea62e9bf.html Tue, 29 Nov 2016 21:10:24 +0800
<![CDATA[【HKACG x 光之园字幕组】★十月新番【学园帅哥_Gakuen Handsome】[08][简体][720P][MP4]]]> http://kisssub.org/show-ef99fe90afbf7633194ae79e829ded69f5150063.html
 学园帅哥08:简体:链接: http://pan.baidu.com/s/1kU6FjLH 密码: eds8

欢迎加入光之园字幕组,qq184147258


]]>
http://kisssub.org/show-ef99fe90afbf7633194ae79e829ded69f5150063.html Tue, 22 Nov 2016 21:00:56 +0800
<![CDATA[【HKACG x 光之园字幕组】★十月新番【学园帅哥_Gakuen Handsome】[08][繁体][720P][MP4]]]> http://kisssub.org/show-97e719201439dfe947a3282bd9efa63f41648a7c.html

  学园帅哥08:繁体:链接: http://pan.baidu.com/s/1jIFKTxG 密码: p9ry

 

 欢迎加入光之园字幕组,qq184147258

 


]]>
http://kisssub.org/show-97e719201439dfe947a3282bd9efa63f41648a7c.html Tue, 22 Nov 2016 21:00:41 +0800
<![CDATA[【HKACG x 光之园字幕组】★十月新番【学园帅哥_Gakuen Handsome】[07][简体][720P][MP4]]]> http://kisssub.org/show-955389a38ebb283302bb9c5c5c6e77031df8abd0.html

链接:http://pan.baidu.com/s/1cmoVAu 密码:14uk

 欢迎加入光之园字幕组,qq184147258

 

 


]]>
http://kisssub.org/show-955389a38ebb283302bb9c5c5c6e77031df8abd0.html Mon, 21 Nov 2016 19:23:52 +0800
<![CDATA[【HKACG x 光之园字幕组】★十月新番【学园帅哥_Gakuen Handsome】[07][繁体][720P][MP4]]]> http://kisssub.org/show-29cdfbe4d277fdc1f804dfc2bdc598bd543710f6.html

 链接:http://pan.baidu.com/s/1cmoVAu 密码:14uk

欢迎加入光之园字幕组,qq184147258

 

 


]]>
http://kisssub.org/show-29cdfbe4d277fdc1f804dfc2bdc598bd543710f6.html Mon, 21 Nov 2016 19:23:42 +0800
<![CDATA[【HKACG x 光之园字幕组】★十月新番【学园帅哥_Gakuen Handsome】[06_V2][简体][720P][MP4]]]> http://kisssub.org/show-7209677ca4f7c763c5197f25147f149dc09c72e2.html

 链接:http://pan.baidu.com/s/1cmoVAu 密码:14uk

 

欢迎加入光之园字幕组,qq184147258

 


]]>
http://kisssub.org/show-7209677ca4f7c763c5197f25147f149dc09c72e2.html Mon, 21 Nov 2016 19:23:29 +0800
<![CDATA[【HKACG x 光之园字幕组】★十月新番【学园帅哥_Gakuen Handsome】[06_V2][繁体][720P][MP4]]]> http://kisssub.org/show-3b2b51b2069637560067bad7112ffab068996e7f.html

链接:http://pan.baidu.com/s/1cmoVAu 密码:14uk

 

欢迎加入光之园字幕组,qq184147258


]]>
http://kisssub.org/show-3b2b51b2069637560067bad7112ffab068996e7f.html Mon, 21 Nov 2016 19:23:09 +0800
<![CDATA[【HKACG x 光之園字幕组】★十月新番【學園帥哥_Gakuen Handsome】[06][繁體][720P][MP4]]]> http://kisssub.org/show-79c7e126e40b22925b89e3e0a2837fd980aef2d9.html


]]>
http://kisssub.org/show-79c7e126e40b22925b89e3e0a2837fd980aef2d9.html Thu, 10 Nov 2016 23:46:44 +0800
<![CDATA[【HKACG x 光之园字幕组】★十月新番【学园帅哥_Gakuen Handsome】[06][简体][720P][MP4]]]> http://kisssub.org/show-76faf1b891017b311a533d50d112aa5915508285.html


]]>
http://kisssub.org/show-76faf1b891017b311a533d50d112aa5915508285.html Thu, 10 Nov 2016 23:44:50 +0800
<![CDATA[【HKACG x 光之園字幕组】★十月新番【學園帥哥_Gakuen Handsome】[05][繁體][720P][MP4]]]> http://kisssub.org/show-ed06691cd32789da16f8739662edc5b998bee150.html


]]>
http://kisssub.org/show-ed06691cd32789da16f8739662edc5b998bee150.html Tue, 01 Nov 2016 23:07:06 +0800
<![CDATA[【HKACG x 光之园字幕组】★十月新番【学园帅哥_Gakuen Handsome】[05][简体][720P][MP4]]]> http://kisssub.org/show-2bdddb2b274c38cea3c471e62b2f36b4af86b0bb.html


]]>
http://kisssub.org/show-2bdddb2b274c38cea3c471e62b2f36b4af86b0bb.html Tue, 01 Nov 2016 23:06:55 +0800
<![CDATA[【HKACG x 光之園字幕组】★十月新番【學園帥哥_Gakuen Handsome】[04][繁體][720P][MP4]]]> http://kisssub.org/show-1cb74540f14b20806973ef2ba43c8ab1b98cc5d1.html
 繁體:鏈結: http://pan.baidu.com/s/1eRZUhKQ 密碼: 359v
 

 


]]>
http://kisssub.org/show-1cb74540f14b20806973ef2ba43c8ab1b98cc5d1.html Tue, 25 Oct 2016 23:17:20 +0800
<![CDATA[【HKACG x 光之园字幕组】★十月新番【学园帅哥_Gakuen Handsome】[04][简体][720P][MP4]]]> http://kisssub.org/show-6e93982b8da8ab307f8f1b046bb19179ed7c0669.html

 简体:链接: http://pan.baidu.com/s/1mhEdpcG 密码: 7nqm

 

 


]]>
http://kisssub.org/show-6e93982b8da8ab307f8f1b046bb19179ed7c0669.html Tue, 25 Oct 2016 23:16:13 +0800
<![CDATA[【HKACG x 光之園字幕组】★十月新番【學園帥哥_Gakuen Handsome】[03][繁體][720P][MP4]]]> http://kisssub.org/show-4eca62b1fdae27217e499ab964159545f957a122.html

03

简体:链接: http://pan.baidu.com/s/1qY1tLLU 密码: gwm4
繁體:鏈接: http://pan.baidu.com/s/1nv4hLln 密碼: xqeq

 

 

PS:關於有觀眾問的月歌

校對是這麼講

月歌13校对好了,就坐等打轴 压制- -不过要好久……

 

 


]]>
http://kisssub.org/show-4eca62b1fdae27217e499ab964159545f957a122.html Fri, 21 Oct 2016 12:49:07 +0800
<![CDATA[【HKACG x 光之园字幕组】★十月新番【学园帅哥_Gakuen Handsome】[03][简体][720P][MP4]]]> http://kisssub.org/show-7c2786d318fe7d908bd84925afe1f3f130e166d7.html

03

简体:链接: http://pan.baidu.com/s/1qY1tLLU 密码: gwm4
繁體:鏈接: http://pan.baidu.com/s/1nv4hLln 密碼: xqeq

 

 

PS:關於有觀眾問的月歌

校對是這麼講

月歌13校对好了,就坐等打轴 压制- -不过要好久……

 

 


]]>
http://kisssub.org/show-7c2786d318fe7d908bd84925afe1f3f130e166d7.html Fri, 21 Oct 2016 12:44:30 +0800
<![CDATA[【HKACG x 光之園字幕组】★十月新番【學園帥哥_Gakuen Handsome】[02][繁體][720P][MP4]]]> http://kisssub.org/show-3554f81dd7fcc3398a33b7684bba7aed15f760c5.html

02

網盤:

链接: http://pan.baidu.com/s/1gfFjtpp 密码: x5v6 简体

鏈結: http://pan.baidu.com/s/1bo35XoF 密碼: 9b9e 繁體
 

 

 

 

 


]]>
http://kisssub.org/show-3554f81dd7fcc3398a33b7684bba7aed15f760c5.html Thu, 20 Oct 2016 22:24:17 +0800